Activitats 2014 - 2015

  1. Palau de la música

    Els alumnes de primer cicle han tingut l’oportunitat de visitar el Palau de la Música el dia 27 de gener dins del programa Escoles al Palau.

    Des de fa més de 25 anys, Escoles al Palau col·labora amb la comunitat educativa a fi d’oferir activitats i propostes artístiques que potenciïn el desenvolupament integral dels infants i joves del nostre país. Com a espai excepcional que captiva tots els que s’hi endinsen, el Palau de la Música Catalana vol esdevenir un catalitzador de vivències i experiències artístiques, tant des d’un punt de vista cognitiu com sensorial, emocional i espiritual. Els concerts-espectacles que integren aquest cicle han estat concebuts amb l’objectiu de ser entenedors i atractius per a les diverses franges d’edat, compreses entre els 2 i els 18 anys. En cada cas, la música es converteix en la gran protagonista i alhora interacciona amb disciplines com la dansa, la poesia, el teatre i les arts plàstiques, entre d’altres. Comprendre el ritual d’un concert, reconèixer repertoris i instruments, fomentar el respecte envers els intèrprets i aprendre a escoltar la música i el seu silenci, són competències claus per aconseguir una escolta activa i més intel·ligent.

    El concert espectacle al que van assistir els nostres alumnes va ser “Malikianini, simfònic ara!” Una orquestra i molta música trepidant. Els objectius: Gaudir de l’impacte sonor que produeix una orquestra simfònica i conèixer com s’estructura i s’organitza i poder escoltar repertori simfònic que comprèn des del Barroc fins a l’actualitat.