Activitats 2016 - 2017

  1. Setmana cultural: projecte “castells”

    La setmana del 3 al 7 d’abril vam celebrar la setmana cultural, setmana dedicada a treballar un tema concret i entorn la qual giren aprenentatges transversals de les diverses assignatures i on es consoliden altres coneixements adquirits en les diverses assignatures al llarg del curs.

    Més informació