Activitats 2016 - 2017

  1. Taller de teatre

    Aquest curs per primera vegada amb els alumnes de primer de la ESO hem realitzat un taller de teatre. Aquesta activitat ha estat programada amb l’objectiu de  treballar competències bàsiques  dels àmbits lingüístic i artístic.  Les sessions es van dur a terme tots els divendres de les 12:00 a les 13 hores des del 21 d’abril fins el 9 de juny.  Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris ja que en general els alumnes es van implicar amb molt interès en la realització dels exercicis proposats per l’Andrea, la professora del taller. A més de treballar la seva expressió oral i corporal  els nostres alumnes també van poder millorar la seva autoestima, l’autoconfiança i desenvolupar el treball cooperatiu.