Qui som?

L’ESCOLA BARCANOVA va ser fundada fa 25 anys, l’any 1992, quan un grup de pares i professionals van coincidir amb la necessitat de crear un centre de segona oportunitat per a tots aquells adolescents que, per motius diversos, havien fracassat a l’escola ordinària i confiaven en que era necessari donar-los una formació adequada a les seves necessitat per poder obtenir les competències bàsiques necessàries per defensar un lloc de treball o continuar la seva formació en relació als seus interessos.

Actualment, a l’escola s’imparteixen 5 cursos d’Educació Secundària Obligatòria, modificada a les necessitats dels nostres alumnes amb intel·ligències límit i 2 PFI (programes de formació i inserció). Un d’ells està ubicat dins la rama de les activitats agropecuàries mentre que l’altre fa referència al món de l’hoteleria.

Com ja hem avançat, donades les dificultats que presenten els nostres alumnes en l’aprenentatge dels continguts curriculars, la ESO que s’imparteix a l’ESCOLA BARCANOVA és una ESO modificada amb aprenentatges de les competències lingüística i matemàtica però donant una forta importància a la competència digital, la competència social i els continguts professionalitzadors de l’àrea de Jardineria.

Especialment en el segon cicle, els alumnes realitzen una conjunt d’assignatures encaminades a l’àmbit de la Jardineria per tal de formar-los en aquest àmbit i donar-los un perfil professional que els ajudi a entrar en el món laboral.

D’altra banda, aquells que no mostren habilitats dins d’aquest camp se’ls donen les eines i estratègies necessàries en el taller d’enquadernació, en el qual, a part de coneixements de manipulats, reciclatge i tallers de paper, s’imparteixen un conjunt d’hàbits laborals que els hi permeten obtenir autonomia, capacitat de reacció i decisió,….

A més, el 2002, el centre va ser acreditat per participar en el projecte d’Escoles Verdes i, és per això, que dins del currículum també dediquem una àrea referent al Medi Ambient, on promovem el reciclatge, la reutilització de materials, el compostatge de les restes orgàniques que, posteriorment s’utilitzen en les pràctiques de jardineria,…

L’ESCOLA BARCANOVA està concertada amb el Departament d’Ensenyament, fet que garanteix el seu finançament i qualitat educativa.

Inicialment la formació de jardineria es realitzava a Barcelona però gràcies a un conveni signat amb el Departament de Benestar Social i Família, que el 1991 cedeix l’equipament del CASTELL DE CAN TAIÓ de Santa Perpètua de Mogoda, a la Cooperativa GSIS, ara podem gaudir d’un entorn immillorable com són les zones de conreus, hivernacles, viver, bosc, i de les instal•lacions necessàries per la pràctica de la jardineria, de la formació dels mossos de quadra i de cuina i restauració, situació que permet desenvolupar el projecte de la formació laboral d’una manera integral.

Amb l’Ajuntament de Santa Perpètua L’ESCOLA BARCANOVA ha signat un conveni de col•laboració, que possibilita als alumnes de l’últim curs, realitzar les pràctiques en les espais verds municipals.

La suma final de tots els factors que avui conflueixen en L’ESCOLA BARCANOVA, suposa un pas endavant en el camí cap a la formació i posterior inserció laboral dels alumnes amb intel·ligències límit i dificultats de conducta que necessiten una segona oportunitat en el sistema educatiu actual.

 

GSIS_LOGO