1. ESCOLA NOVA 21.

  EN QUIN PUNT ENS TROBEM?

  Des de que vam entrar a formar part d’Escola Nova 21, no hem parat de treballar i participar als diversos tallers formatius que es proposen des d’aquest projecte per anar avançant cap al canvi.
  En aquests darrers mesos, hem realitzat 2 sessions on ens hem trobat amb els claustres dels altres centres participants del Vallès  Occidental Est i hem pogut començar a compartir experiències, dubtes, realitats,…  
  La primera sessió va ser el passat dia 3 de maig i es va dur a terme a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Després d’unes breus presentacions, es van iniciar les dinàmiques per poder treballar i debatre en quin punt ens trobem i quins són els reptes amb els quals ens trobem i ens podem trobar al llarg del camí cap aquest canvi. A més, també vam fer un anàlisi de la situació actual i la necessitat de canviar en aquesta societat de la informació.
  La segona sessió va ser el dia 6 de juny i, en aquest cas, ja es va fer en un centre acollidor. Escola Barcanova es va oferir per ser el centre a visitar. Es van fer vàries dinàmiques entorn la necessitat de crear un equip impulsor que seria l’encarregat de generar tots aquests canvis i dinamitzar tot el procés i, després de visitar el centre i conèixer quina és la línia de treball, es va fer la última dinàmica per entendre que cal que l’escola s’adapti al moment actual i a les necessitats que tenen els nostres alumnes en la societat actual.
  Ara, continuem treballant cap aquest canvi i, al setembre, el reprendrem amb forces, amb l’equip impulsor ja creat i ganes de continuar avançant dins d’aquest petit però gran projecte.


 2. ESCOLES VERDES

  Continuem reballant en el projecte escoles verdes. Aquest any hem participat de nou en el seminari “Educació per la sostenibilitat. Seminari de coordinació d’equips de centre” a on hem pogut descobrir recursos i activitats que ens permeten anar millorant la nostra pràctica educativa envers tot el tema de la sostenibilitat, el reciclatge i la millora pel medi ambient. A més a més, aquest any el format era diferent; hi havia 3 sessions més teòriques, dins d’aula i, posteriorment, aquesta formació s’havia de complementar amb una excursió o taller. En el nostre cas, vam fer una sortida al riu per tal de veure quines activitats es poden realitzar amb els alumnes amb una sortida d’aquestes característiques.
  Tot i així, d’entre les classes dins de l’aula, la última la vam realitzar en un centre acollidor. Aquest any es va tractar del Centre FEDAC de Ripollet, i després de visitar l’escola vam poder comentar millores i, sobretot, els processos que havíem de fer tots pel tancament d’aquest curs.
  D’entre les propostes de millora que ja teníem plantejades, destaquem la de la granja, que ja la tenim en ple funcionament aquest curs i, de cara l’any vinent, volem iniciar un parell de propostes noves que ens permetran continuar avançant en alguns camps.

  Aquí podreu mirar el nostre pla d’acció pel curs 2017-2018

  Pla-daccia-anual_17-18-1
  Descarregar PDF


 3. l’Escola Nova 21

  Escola-Nova-21

  L’Escola Barcanova ha estat inserida al projecte innovador que s’ha iniciat per tal d’acompanyar l’ensenyament cap a un sistema educatiu avançat. Així doncs, el passat dia 28 de setembre, vam rebre la confirmació de que entràvem al programa d’Escola Nova 21 i volem informar-vos una mica sobre què implica aquesta noticia per a l’escola i tots els membres educatius implicats (alumnat, famílies, docents,…)

  Què vol l’Escola Nova 21?
  Construir un sistema educatiu avançat, adequat a la societat en la que vivim, i on es transmeti un aprenentatge rellevant i amb sentit a través de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu; tant entre els alumnes com entre els docents dels centres participants.

  Què proposa l’Escola Nova 21?
  Catalitzar les iniciatives de canvi educatiu existents, de la mà de les escoles que han estat liderant processos de canvi disruptiu i d’innovació, i fer-les confluir amb la recerca sobre aprenentatge i amb el treball dels organismes internacionals. El treball conjunt durant els tres anys de durada del programa ha de generar un ecosistema educatiu avançat que creixi i ajudi el conjunt del sistema a canviar, millorant-ne la fonamentació i el treball, de manera que contribueixi a l’onada de canvi educatiu que es dóna a la nostra societat i a molts indrets del món.

  Així doncs, busca:

  1) Crear un ecosistema educatiu avançat; a partir de 26 escoles impulsores i les 467 que finalment s’han inscrit al programa per treballar pel canvi de forma conjunta. Entre totes, hi haurà 30 centres que rebran un assessorament i capacitació intensius per garantir-ne la seva transformació.

  2) Contribuir a la onada del canvi; generant la fonamentació, estratègies i les fases per possibilitar el canvi en el sistema educatiu global.

  Quin és el marc comú d’escola avançada?
  1. Un propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per a la vida; donat que l’educació ha de proporcionar la capacitat d’adaptar-se per poder participar a la societat del coneixement i actuar amb responsabilitat dins d’un món globalitzat. Per aquest motiu, l’educació ha de basar-se en una perspectiva que inclogui:

  a. Aprendre a conèixer; adquirint instruments pel domini del coneixement i la comprensió del món, aprenent al llarg de la vida. Més enllà dels temes que es transmeten a l’escola actualment, es busca l’aprenentatge autònom.

  b. Aprendre a fer; desenvolupant habilitats necessàries per actuar sobre l’entorn.

  c. Aprendre a viure junts; adquirint els valors dels drets humans, dels principis democràtics, de l’entesa intercultural,… per tal de participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes i socials.

  d. Aprendre a ser; participa dels 3 aprenentatges anteriors i ha de permetre el desenvolupament personal propi i la capacitat d’actuar amb major autonomia, més criteri i més responsabilitat personal. Desenvolupant el pensament autònom i crític, amb desenvolupament propi.

  2. Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen. Així, cal tenir en compte els següents principis de forma combinada i flexible:

  a. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge i han de ser els protagonistes del procés, estimulant el seu compromís i una participació activa i autoregulada en la construcció del propi coneixement.

  b. L’aprenentatge ha de ser un procés de naturalesa social i, per tant, cooperatiu. Però deixant lloc, també, a l’aprenentatge autònom i la recerca personal.

  c. Les emocions són part integral de l’aprenentatge, això implica que les experiències educatives han de ser motivadores i interessants per l’alumnat.

  d. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals; contemplant diferències en coneixements previs, estils, estratègies, interessos i motivacions.

  e. L’esforç es clau per l’aprenentatge, així doncs, cal fomentar entorns d’aprenentatge que estimulin l’autosuperació evitant la pressió excessiva.

  f. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, retroalimenta el procés d’aprenentatge i el disseny de la pròpia acció educativa.

  g. Aprendre consisteix a construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement i matèries que permetin la translació de les estructures de coneixement a noves situacions, per tal d’obtenir nivells de comprensió més profunds.

  3. Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar tot el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.
  D’aquesta manera, l’avaluació formativa dóna protagonisme als alumnes i serveix per millorar l’aprenentatge, tenint en compte tant aspectes cognitius com físics, socials i emocionals.

  4. Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa i que contempli els 3 principis següents:
  a. Una organització al servei de la naturalesa; subordinada a les necessitats que planteja el disseny, desenvolupament i sostenibilitat de les experiències comentades (organització del professorat i alumnat, estructures flexibles,…).

  b. Un lideratge per a l’aprenentatge; amb visió, estratègies i dissenys sustentats per l’evidència sobre l’aprenentatge i l’autoavaluació.
  c. Una organització oberta i permeable, capaç de generar les sinergies necessàries per al desenvolupament del seu capital professional, social i cultural, a través de la col·laboració amb famílies, universitats, institucions culturals, empreses i especialment entre altres escoles i entorns d’aprenentatge.

  Com ho faran?
  1. Anàlisi, identificació i disseny del canvi; desenvolupant un sistema d’autodiangòstic (es passarà la segona quinzena d’octubre).
  2. Accions de capacitació intensiva; de les 467 escoles, s’escolliran 30 escoles (mostra representativa) que tindran un acompanyament i assessorament al llarg del procés, així com formació tant de l’equip directiu com dels mestres.
  3. Material i guies per a la transformació; que guiïn la transformació d’altres centres.
  4. Edició de materials que demostrin els aprenentatges, tant de la recerca com del desenvolupament del projecte. Materials que tinguin orientació pràctica i puguin ser aplicats a les escoles.

  s1

  s2

  s3

   

  peu_post


 4. Escoles verdes

  Quan l’any 2000 l’Ajuntament de Santa Perpètua ens va proposar participar al projecte Escoles Verdes, impulsat pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, vam veure clara la importància del mateix per  completar la formació dels nostres alumnes i ens vam posar a treballar amb ganes i il·lusió. Educar en el respecte al Medi Ambient d’una forma participativa i donar exemple des de l’escola és una excel·lent manera de formar persones amb inquietuds ambientals. Gràcies a la participació de professors, alumnes i personal no docent hem aconseguit renovar el distintiu i desde l’any 2002 podem dir amb orgull que som Escola Verda i el projecte va per bon camí: després de realitzar una auditoria ambiental  del centre, hem proposat una sèrie d’accions que s’han anat actualitzant, per millorar el funcionament del mateix amb criteris mediambientals.


 5. Filmació escoles verdes

  Escoles Verdes compleixen 15 anys!!!! Per aquest motiu s’està realitzant un vídeo commemoratiu d’aquest esdeveniment i hem tingut l’honor de poder formar part de la filmació. Una de les activitats que es realitzen a l’escola són els tallers de paper reciclat i d’enquadernació a altres escoles de la zona realitzats amb la col·laboració dels nostres alumnes. A més de poder gaudir de l’entorn la jornada es completa amb activitats amb els cavalls i els ponis de la hípica. És en el context d’aquesta activitat que s’ha realitzat la filmació a la escola Barcanova. Estem molt contents de la continuïtat d’aquest projecte i de poder formar part del mateix. Felicitats!!!!


 6. Dia mundial del medi ambient 2013

  Amb motiu de la celebració del dia mundial del medi ambient el dia 5 de Juny l’Ajuntament de Santa Perpètua ha organitzat una sèrie d’activitats sobre el reciclatge de materials. L’Escola Barcanova, com no podia ser d’altra manera, es va sumar a aquesta iniciativa.

  Els nostres alumnes van participar en algunes de les activitats proposades. Un grup de quart curs va ajudar a realitzar una plantació a uns horts urbans utilitzant com a substrat materials reciclats, compost i fibra de coco. També van ajudar a fer transplantaments de contenidors de plàstic a contenidors biodegradables.

  Un altre grup va participar en un intercanvi d’objectes. Nosaltres van oferir plantes del nostre viver i van aconseguir un bon grapat de materials, llibres i jocs per als nostres alumnes i el centre.

  Un altre grup va presentar els seus treballs sobre reciclatges de paper, enquadernació i altres activitats que es porten a terme al taller de manipulats del nostre centre.

  També van poder participar en una sèrie de jocs relacionats amb el medi ambient i el reciclatge. Els alumnes de primer van fer una passejada per conèixer totes aquestes activitats i participar en alguns dels tallers.