1.1 Presentació

L’Escola Barcanova és una escola d’educació especial atípica, fundada l’any 1992 per un grup de pares i professionals units per la voluntat i el convenciment que la integració laboral ha d’anar precedida per una formació professional per als alumnes que han tingut dificultat en el sistema d’ensenyament ordinari.

Actualment l’Escola imparteix l’Educació Secundària Obligatòria Modificada, un PFI (programa de formació i inserció) d’activitats agropecuàries, centrat en la formació de mossos de quadra, i un de cuina i restauració. Donades les característiques del nostre alumnat vam modificar el Currículum de secundària a les seves necessitats educatives específiques. Partint d’aquest Currículum, l’Escola també és sensible a les necessitats del Medi Ambient i participem en el projecte d’Escoles Verdes (en tenim l’acreditació des del 2002) i hem creat un crèdit de Medi Ambient.

L’Escola Barcanova està concertada amb el Departament d’Ensenyament, fet que garanteix el seu finançament i qualitat educativa. Inicialment la formació de jardineria es realitzava a Barcelona, però gràcies a un conveni signat amb el Departament de Benestar Social i Família, l’any 1991 cedeix a la Cooperativa GSIS l’equipament del Castell de Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda. Per tant, ara podem gaudir d’un entorn immillorable com són les zones de conreus, hivernacles, viver, bosc, a més de les instal•lacions necessàries per la pràctica de la jardineria, de la formació dels mossos de quadra i de cuina i restauració, situació que permet desenvolupar el projecte de la formació laboral d’una manera integral.

L’Escola Barcanova col·labora amb diferents entitats d’entorn social. En primer lloc, estableix un conveni amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de doble col•laboració. D’una banda, la possibilitat d’oferir als alumnes de l’últim curs realitzar les practiques en els espais verds municipals. I d’altra banda, la participació en les activitats de la Programació estable a les Escoles. En segon lloc, estableix un conveni amb el Centre de Recursos Pedagògics (Pla de Formació de Zona). En tercer lloc, amb projectes educatius de l’entorn: acreditació com a Escola Verda des del 2002 i, actualment, formant part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (X.E.S.C.). Finalment, té contacte amb altres centres educatius del municipi amb els quals es realitzen bones Pràctiques d’intercanvi on es desenvolupen actes que enriqueixen als dos grups d’alumnes. A mode d’exemple: es realitza un taller d’enquadernació on els nostres alumnes ensenyin el contingut del taller a altres alumnes. D’altra banda, també, alumnes del PFI dirigeixen sessions d’iniciació a l’equitació amb alumnes dels instituts del municipi. Altres entitats amb les quals col·laborem són: Dincat (grup d’entitats que actuen en l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual en Catalunya), amb l’Associació Catalana d’Esport i Lleure i, altres cooperatives socials. A més de col·laborar amb altres entitats d’entorn social, l’Escola Barcanova també impulsa accions d’innovació educativa. És per això que estem adscrits a les convocatòries de Projectes d’innovació educativa de Departament d’Ensenyament, jornades de formació, presència activa en jornades d’intercanvi d’experiències, participació en convocatòries de bones pràctiques, etc.

La suma final de tots els factors que avui conflueixen en L’Escola Barcanova, suposen un pas endavant en el camí cap a la formació i posterior inserció laboral dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials.