1.1 Presentació

L’ESCOLA BARCANOVA va ser fundada fa més de 25 anys, concretament l’any 1992, quan un grup de pares i professionals van coincidir amb la necessitat de crear un centre de segona oportunitat per a tots aquells adolescents que, per motius diversos, havien fracassat a l’escola ordinària i confiaven en que era necessari donar-los una formació adequada a les seves necessitat per poder obtenir les competències bàsiques necessàries per defensar un lloc de treball o continuar la seva formació en relació als seus interessos.

Actualment l’Escola imparteix l’Educació Secundària Obligatòria Modificada amb 6 unitats (una per 1r, una per 2n, una per 3r i tres per quart) i 3 PFIs (programa de formació i inserció). El més antic està dins de la branca de les activitats agropecuàries amb el nom d’Auxiliar de Mosso de Quadra, el segon PFI està dins del món de l’hoteleria, sota el nom d’Auxiliar d’Hoteleria i Restauració i el més recent està dins de la branca de la jardineria i s’anomena PFI d’Auxiliar de Jardineria i Vivers. 

Des dels seus inicis el nostre centre va decidir realitzar algunes modificacions dins del Currículum de Secundària per adaptar-ho a les necessitats educatives del nostre alumnat, donant major importància a tot l’àmbit social i laboral. A més a més, el Medi Ambient també té un pes important en el nostre dia a dia, ja que som Escola Verda des de l’any 2002 i són diverses les assignatures i activitats que realitzem entorn aquest tema. A més, tenim un comitè ambiental que amb reunions periòdiques plantegen canvis i millores en la sensibilització de tots els membres del centre envers el canvi climàtic. 

L’Escola Barcanova està concertada amb el Departament d’Ensenyament, fet que garanteix el seu finançament i qualitat educativa. Inicialment la formació de jardineria es realitzava a Barcelona, però gràcies a un conveni signat amb el Departament de Benestar Social i Família, l’any 1991 cedeix a la Cooperativa GSIS l’equipament del Castell de Can Taió de Santa Perpètua de Mogoda. Per tant, ara podem gaudir d’un entorn immillorable com són les zones de conreus, hivernacles, viver, bosc, a més de les instal·lacions necessàries per la pràctica de la jardineria, de la formació dels mossos de quadra i de cuina i restauració, situació que permet desenvolupar el projecte de la formació laboral d’una manera integral.

Altres entitats amb les quals col·laborem són: Dincat (grup d’entitats que actuen en l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual en Catalunya), amb l’Associació Catalana d’Esport i Lleure i, altres cooperatives socials.L’Escola Barcanova col·labora amb diferents entitats d’entorn social. En primer lloc, estableix un conveni amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de doble col·laboració. D’una banda, la possibilitat d’oferir als alumnes del PFI d’Auxiliar de Jardineria i Vivers per realitzar les practiques en els espais verds municipals. A més a més, el centre també participa en les activitats de la Programació estable a les Escoles. Finalment, té contacte amb altres centres educatius del municipi amb els quals es realitzen bones Pràctiques d’intercanvi on es desenvolupen actes que enriqueixen als dos grups d’alumnes. A mode d’exemple: es realitza un taller d’enquadernació on els nostres alumnes ensenyin el contingut del taller a altres alumnes. D’altra banda, també, alumnes del PFI dirigeixen sessions d’iniciació a l’equitació amb alumnes dels instituts del municipi.  

A més de col·laborar amb altres entitats d’entorn social, l’Escola Barcanova també impulsa accions d’innovació educativa. És per això que estem adscrits a les convocatòries de Projectes d’innovació educativa de Departament d’Ensenyament, jornades de formació, presència activa en jornades d’intercanvi d’experiències, participació en convocatòries de bones pràctiques, en fires de formació laboral postobligatòria, etc.

La suma final de tots els factors que avui conflueixen en l’Escola Barcanova, suposen un pas endavant en el camí cap a la formació i posterior inserció laboral dels alumnes amb necessitats educatives especials.