1.4.1 Alumnat amb NEE

És important remarcar i tenir en compte que les maneres de categoritzar o classificar els infants que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària tenen una finalitat únicament descriptiva, ja que no sempre les necessitats educatives que pot presentar un infant han de ser determinades pel tipus de discapacitat que presenta.

L’informe Warnock defineix la NEE com aquella que requereix el següent:

  •  La dotació de mitjans especials d’accés al currículum: mitjançant un equipament, unes instal·lacions o uns recursos especials, la modificació del mitjà físic o unes tècniques d’ensenyament especialitzades.
  • La dotació d’un currículum especial o modificat.
  • Una atenció particular a l’estructura social i al clima emocional en els quals té lloc l’educació.

D’aquesta manera, i tenint en compte que l’alumnat de l’Escola Barcanova pot ser derivat des del diagnòstic pedagògic de l’EAP i/o per voluntat pròpia de les famílies, tot i així el centre té el dret i llibertat d’orientar la matriculació de l’alumnat cap a un altre centre específic, si aquest/a necessita una atenció educativa que no correspon amb les possibilitats i recursos de l’Escola Barcanova. Així doncs, l’alumnat de la nostra escola ha estat diagnosticat amb Trastorns de la Conducta, Dèficit intel·lectual, TDH, dislèxia, i altres trastorns de l’aprenentatge o necessitats educatives que dificultin el procés d’ensenyament-aprenentatge.