1.4.2 Professorat

Pel que fa als docents de l’ESO que treballen a l’Escola Barcanova, cal destacar que és un grup força homogeni respecte la formació que presenten. Un dels requisits imprescindibles per poder treballar en una escola com aquesta és que tots els docents tinguin doble titulació. És per això, que els perfils professionals que hi predominen són: llicenciats/ades en pedagogia, psicòlegs/es, logopedes i educadors/es socials. L’altre requisit important és que tinguin experiència tant en el sector docent com en altres àmbits d’educació especial (Centres de Treball Ocupacionals, altres escoles d’educació especial, etc.). A més, tots els docents estan constantment formant-se en cursos especialitzats per tal de poder donar més atenció a les necessitats que els alumnes de l’Escola Barcanova presenten.

Respecte als docents que formen el PFI de Cuina i d’Hípica, cal destacar que són professionals experts en la matèria, ja que compten amb formació i gran experiència en cuina i restauració, així com en activitats agropecuàries respectivament. L’Escola Barcanova també compta amb professionals de jardineria experts en aquesta àrea tot mostrant una gran experiència, fet que afavoreix l’aprenentatge de l’alumnat en relació a aquesta professió.