1.4.4 Famílies

Per una banda, les famílies que s’adrecen a l’Escola Barcanova acostumen a ser per dues raons; per pertànyer al poble i complir els requisits per ser matriculats en aquesta, o bé, perquè els seus fills han estat derivats des del diagnòstic pedagògic de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).

Els factors etiològics dels Trastorns d’Aprenentatge són elements que propicien l’aparició dels mateixos entre els quals es troba el factor parental. Aquest mateix fa referència a l’estil d’educació que ha rebut l’infant, a l’estructura familiar, els possibles conflictes intrafamiliars, etc. Coincidint amb l’àmplia literatura que recull les característiques dels Trastorns de l’Aprenentatge (TA), algunes famílies de l’Escola Barcanova es troben en situacions familiars complexes que són difícils d’assumir per part dels alumnes que hi conviuen. El factor sociocultural, que fa referència a les situacions econòmiques límit, és una altra característica d’algunes famílies de l’Escola Barcanova. Cal apuntar, però, que les situacions són tan diferents i diverses com el nombre de famílies de l’escola, és per això que el centre duu a terme un tracte individualitzat per a cada infant i família, entenent cada situació de manera singular.