3. ORGANITZACIÓ

3.1. Sistema funcional

El sistema funcional està format per l’horari, l’organigrama i els equipaments de l’Escola Barcanova. Així doncs, a continuació es mostra l’horari que presenta l’escola, tot diferenciant aquell que es realitza a l’ESO i el que es porta a terme als PFI de Cuina i d’Hípica.

L’horari dels quatre cursos de l’ESO és compartit (9h a 13h- 15h a 16:30h), diferenciant-se l’últim d’aquests ampliant mitja hora al matí amb l’objectiu d’adquirir l’hàbit de concentració i interioritzant un horari laboral comú. L’Escola Barcanova ofereix servei de menjador, del qual en fan ús la gran majoria de l’alumnat de l’escola, tot i no ser de caràcter obligatori.

Atenent que els PFI de Cuina i d’Hípica es diferencien pel seu contingut i caràcter educatiu, aquests realitzen horari intensiu, començant a les 9h i finalitzant a les 14h.

Seguidament, es mostra l’organigrama, amb l’estructura organitzativa dels diferents professionals que treballen a l’Escola Barcanova i finalment, s’esmenten els equipaments dels quals disposa la nostra escola.

HORARIS

ESO

CURS HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 

 1r  9:00 – 9:45  Castellà  Català  Castellà  Nomenclatura  Castellà
 9:45 – 10.30  Català  Matemàtiques  Naturals  Català  Socials
 10.30 – 11:00  E S B A R J O
 11:00 – 12:00  Matemàtiques  Media ambient  Tècniques jardineria  Piscina  Naturals
 12:00 – 13:00  Tutoria  Socials  Matemàtiques  Piscina  Plàstica
 13:00 – 15:00  M E N J A D O R
 15:00 – 16:30  Pràctiques  Hípica / Granja  Informàtica / Lectura  Pràctiques  –

 

2r 9:00 – 9:45 Castellà Català Castellà Nomenclatura Castellà
9:45 – 10.30 Català Nomenclatura Habilitats socials Català Tècniques de jardineria
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Naturals Matemàtiques Socials Piscina Socials
12:00 – 13:00 Tutoria MAV Naturals Piscina Plàstica
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Hípica Pràctiques Pràctiques Informàtica / Lectura

 

 

3r 9:00 – 9:45 Tutoria Nomenclatura Castellà Socials Castellà
9:45 – 10.30 Castellà Català Matemàtiques Naturals Matemàtiques
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Pª/Mª Matemàtiques Socials Piscina Socials
12:00 – 13:00 Pª/Mª MAV Naturals Piscina Plàstica
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Informàtica / Lectura Hípica Tallers Pª/ T. Nadal

 

 

4rt A 9:00 – 9:45 Tutoria MAV FOL / TECNO Castellà Castellà / Anglès
9:45 – 10.30 Català MAV FOL / TECNO T. J. / M. J Naturals
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Socials Pª/Mª Matemàtiques Esport Pª/Mª
12:00 – 13:00 Naturals Pª/Mª Català Esport Pª/Mª
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Pª/Mª Informàtica / Lectura Nomenclatura Crèdit Variable

 

 

4rt B 9:00 – 9:45 Pràctiques Tutoria FOL / TECNO MAV Pràctiques
9:45 – 10.30 Pràctiques Pràctiques FOL / TECNO MAV Pràctiques
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Pràctiques Pràctiques Pràctiques Esport Pràctiques
12:00 – 13:00 Pràctiques Pràctiques Pràctiques Esport Pràctiques
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Pràctiques Informàtica / Lectura Matemàtiques aplicades

 

 

4rt C 9:00 – 9:45 Tutoria MAV Paper pintat Català Castellà
9:45 – 10.30 Pràctiques MAV Paper pintat T. Monogr. Tallers
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 H. Laborals H. Laborals H. Laborals Esport H. Laborals
12:00 – 13:00 H. Laborals H. Laborals H. Laborals Esport H. Laborals
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Pràctiques Informàtica / Lectura Matemàtiques aplicades

 

 

HORARIS

PFI

CURS HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 

1r PFI HÍPICA 9:00 – 9:45 Tutoria Informàtica/Català Tª Equitació Nomenclatura Equitació
9:45 – 10.30 Pª Explotació Informàtica/Català Tª Equitació Materials i Equips Equitació
10.30 – 11:30 Pª Explotació Entorn Social  Medi Ambient T. Jardineria Castellà
11:30 – 12:00 E S B A R J O
12:00 – 13:00 Cura i M./Peu a T. Coneixement Anglès Pràctiques Jard. Pª Explotació
13:00 – 14:00 Cura i M./Peu a T. Coneixement  Fol Pràctiques Jard. Pª Explotació

 

 

2n PFI HÍPICA 9:00 – 9:45 Equitació Materials i equips Informàtica/Català Tutoria Millores Hip.
9:45 – 10.30 Equitació Materials i equips Informàtica/Català Nomenclatura Millores Hip.
10.30 – 11:30 Equitació Coneixement Anglès PR. Integrat Cura i M./Peu a T.
11:30 – 12:00 E S B A R J O
12:00 – 13:00 Pª Explotació Matemàtiques Castellà PR. Integrat Cura i M./Peu a T.
13:00 – 14:00 Pª Explotació Fol Tª Equitació PR. Integrat Cura i M./Peu a T.

 

 

1º PFI CUINA 9:00 – 9:45 Tutoria Nomenclatura Manip. Bàsic Control Magatzem     T Tecn. Comun. Rest.
9:45 – 10.30 Higiene i Seguretat Mates aplicades Elab. Culin. Bas. Operacions Bas. Fol
10.30 – 11:30 Informàtica Castellà Elab. Culin. Bas. Hª de la cuina Anglès
11:30 – 12:00 E S B A R J O
12:00 – 13:00 Hort Tecni. Culina. Basi Elab. Culin. Bas. Matemàtiques Català
13:00 – 14:00 Hort Tecni. Culina. Basic Elab. Culin. Bas. Medi Ambient Entorn Social

ORGANIGRAMA

3.2 Equipaments

L’Escola Barcanova disposa d’unes instal·lacions preparades per a poder complir amb el nostre projecte educatiu. Aquestes instal·lacions són:

 • Menjador
 • Gimnàs
 • Sales polivalents
 • Biblioteca
 • Aules d´informàtica
 • Sala d’audiovisuals
 • Auditori
 • Camp de futbol
 • Pista esportiva
 • Hivernacles
 • Camps de conreus
 • Zona de bosc
 • Granja d’animals
 • Hípica amb 24 quadres
 • 3 pistes d´equitació

La finca té una superfície d’unes 4 HA dedicada a cultius extensius, cereals majoritàriament, una horta i grans zones enjardinades.

Per la pràctica de la jardineria, l’escola s’encarrega del manteniment en bones condicions de la finca i els jardins. L’escola disposa també de dos hivernacles per a la producció de planta, viver, i una ample zona destinada al compostatge de residus vegetals. Per les pràctiques del PFI de mosso de quadra, l’entitat disposa de la Hípica Can Taió en un edifici al costat de l’escola. Hi ha una pista rodona, pista de 20×40, pàdocs, guadarnés, aules, tallers, una àmplia zona de bosc, i tot el necessari per desenvolupar les pràctiques en les millors condicions possibles. Recentment hem incorporat una pista d’herba natural, amb unes dimensions de 60 m de longitud per 40 m d’amplada. Disposa de dues portes col·locades estratègicament per oferir la possibilitat de dos accessos diferents. Una de les portes té l’accés per la part interna de les instal·lacions, i l’altra dona la possibilitat d’una sortida directa a l’exterior del castell. És una pista amb múltiples funcions: Es pot col·locar un quadrilong com a pista de Doma Clàssica oficial, es pot utilitzar com a pista de Salt d’Obstacles, gràcies a la llargada es pot treballar l’enganxada amb carruatges fer classes d’equitació simultànies, activitats diverses, etc.