3.1. Sistema funcional

El sistema funcional està format per l’horari, l’organigrama i els equipaments de l’Escola Barcanova. Així doncs, a continuació es mostra l’horari que presenta l’escola, tot diferenciant aquell que es realitza a l’ESO i el que es porta a terme als PFI de Cuina i d’Hípica.

L’horari dels quatre cursos de l’ESO és compartit (9h a 13h- 15h a 16:30h), diferenciant-se l’últim d’aquests ampliant mitja hora al matí amb l’objectiu d’adquirir l’hàbit de concentració i interioritzant un horari laboral comú. L’Escola Barcanova ofereix servei de menjador, del qual en fan ús la gran majoria de l’alumnat de l’escola, tot i no ser de caràcter obligatori.

Atenent que els PFI de Cuina i d’Hípica es diferencien pel seu contingut i caràcter educatiu, aquests realitzen horari intensiu, començant a les 9h i finalitzant a les 14h.

Seguidament, es mostra l’organigrama, amb l’estructura organitzativa dels diferents professionals que treballen a l’Escola Barcanova i finalment, s’esmenten els equipaments dels quals disposa la nostra escola.

HORARIS

ESO

CURS HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 

 1r  9:00 – 9:45  Castellà  Català  Castellà  Nomenclatura  Castellà
 9:45 – 10.30  Català  Matemàtiques  Naturals  Català  Socials
 10.30 – 11:00  E S B A R J O
 11:00 – 12:00  Matemàtiques  Media ambient  Tècniques jardineria  Piscina  Naturals
 12:00 – 13:00  Tutoria  Socials  Matemàtiques  Piscina  Plàstica
 13:00 – 15:00  M E N J A D O R
 15:00 – 16:30  Pràctiques  Hípica / Granja  Informàtica / Lectura  Pràctiques  –

 

2r 9:00 – 9:45 Castellà Català Castellà Nomenclatura Castellà
9:45 – 10.30 Català Nomenclatura Habilitats socials Català Tècniques de jardineria
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Naturals Matemàtiques Socials Piscina Socials
12:00 – 13:00 Tutoria MAV Naturals Piscina Plàstica
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Hípica Pràctiques Pràctiques Informàtica / Lectura

 

 

3r 9:00 – 9:45 Tutoria Nomenclatura Castellà Socials Castellà
9:45 – 10.30 Castellà Català Matemàtiques Naturals Matemàtiques
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Pª/Mª Matemàtiques Socials Piscina Socials
12:00 – 13:00 Pª/Mª MAV Naturals Piscina Plàstica
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Informàtica / Lectura Hípica Tallers Pª/ T. Nadal

 

 

4rt A 9:00 – 9:45 Tutoria MAV FOL / TECNO Castellà Castellà / Anglès
9:45 – 10.30 Català MAV FOL / TECNO T. J. / M. J Naturals
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Socials Pª/Mª Matemàtiques Esport Pª/Mª
12:00 – 13:00 Naturals Pª/Mª Català Esport Pª/Mª
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Pª/Mª Informàtica / Lectura Nomenclatura Crèdit Variable

 

 

4rt B 9:00 – 9:45 Pràctiques Tutoria FOL / TECNO MAV Pràctiques
9:45 – 10.30 Pràctiques Pràctiques FOL / TECNO MAV Pràctiques
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 Pràctiques Pràctiques Pràctiques Esport Pràctiques
12:00 – 13:00 Pràctiques Pràctiques Pràctiques Esport Pràctiques
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Pràctiques Informàtica / Lectura Matemàtiques aplicades

 

 

4rt C 9:00 – 9:45 Tutoria MAV Paper pintat Català Castellà
9:45 – 10.30 Pràctiques MAV Paper pintat T. Monogr. Tallers
10.30 – 11:00 E S B A R J O
11:00 – 12:00 H. Laborals H. Laborals H. Laborals Esport H. Laborals
12:00 – 13:00 H. Laborals H. Laborals H. Laborals Esport H. Laborals
13:00 – 15:00 M E N J A D O R
15:00 – 16:30 Pràctiques Informàtica / Lectura Matemàtiques aplicades

 

 

HORARIS

PFI

CURS HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 

1r PFI HÍPICA 9:00 – 9:45 Tutoria Informàtica/Català Tª Equitació Nomenclatura Equitació
9:45 – 10.30 Pª Explotació Informàtica/Català Tª Equitació Materials i Equips Equitació
10.30 – 11:30 Pª Explotació Entorn Social  Medi Ambient T. Jardineria Castellà
11:30 – 12:00 E S B A R J O
12:00 – 13:00 Cura i M./Peu a T. Coneixement Anglès Pràctiques Jard. Pª Explotació
13:00 – 14:00 Cura i M./Peu a T. Coneixement  Fol Pràctiques Jard. Pª Explotació

 

 

2n PFI HÍPICA 9:00 – 9:45 Equitació Materials i equips Informàtica/Català Tutoria Millores Hip.
9:45 – 10.30 Equitació Materials i equips Informàtica/Català Nomenclatura Millores Hip.
10.30 – 11:30 Equitació Coneixement Anglès PR. Integrat Cura i M./Peu a T.
11:30 – 12:00 E S B A R J O
12:00 – 13:00 Pª Explotació Matemàtiques Castellà PR. Integrat Cura i M./Peu a T.
13:00 – 14:00 Pª Explotació Fol Tª Equitació PR. Integrat Cura i M./Peu a T.

 

 

1º PFI CUINA 9:00 – 9:45 Tutoria Nomenclatura Manip. Bàsic Control Magatzem     T Tecn. Comun. Rest.
9:45 – 10.30 Higiene i Seguretat Mates aplicades Elab. Culin. Bas. Operacions Bas. Fol
10.30 – 11:30 Informàtica Castellà Elab. Culin. Bas. Hª de la cuina Anglès
11:30 – 12:00 E S B A R J O
12:00 – 13:00 Hort Tecni. Culina. Basi Elab. Culin. Bas. Matemàtiques Català
13:00 – 14:00 Hort Tecni. Culina. Basic Elab. Culin. Bas. Medi Ambient Entorn Social

ORGANIGRAMA