3.2 Equipaments

L’Escola Barcanova disposa d’unes instal·lacions preparades per a poder complir amb el nostre projecte educatiu. Aquestes instal·lacions són:

 • Menjador
 • Sales polivalents
 • Biblioteca
 • Aules d´informàtica
 • Sala d’audiovisuals
 • Pissarra digital
 • Aules amb PDI’s
 • Auditori
 • Camp de futbol
 • Pista esportiva
 • Hivernacles
 • Hort escolar
 • Camps de conreus
 • Zona de bosc
 • Granja d´animals
 • Hípica amb 24 quadres
 • 3 pistes d´equitació
 • Sala d’art

 

La finca té una superfície d’unes 4 HA dedicada a cultius extensius, cereals majoritàriament, una horta i grans zones enjardinades.

Per la pràctica de la jardineria, l’escola s’encarrega del manteniment en bones condicions de la finca i els jardins. L’escola disposa també de quatres hivernacles per a la producció de planta, viver, i una ample zona destinada al compostatge de residus vegetals.

Per les pràctiques del PFI de mosso de quadra, l’entitat disposa de la Hípica Can Taió en un edifici al costat de l’escola. Hi ha una pista rodona, 2 pistes de 20×40, pàdocs, guadarnés, aules, tallers, una àmplia zona de bosc, i tot el necessari per desenvolupar les pràctiques en les millors condicions possibles.

Per les pràctiques del PFI de cuina i hoteleria, comptem amb una cuina situada dins del castell on els alumnes porten a terme les assignatures d’elaboracions culinàries i, a més a més, tenim la cessió del restaurant de la Granja Soldevila on els alumnes realitzen les pràctiques de sala i tècniques culinàries. A més, l’alumnat d’aquest PFI gestiona la cantina els dimarts i dimecres per a que tot l’alumnat pugui tenir esmorzar saludable si així ho desitja.

En el PFI de jardineria s’han establert convenis amb l’ajuntament per tal de fer pràctiques de manteniment en espais públics (Casal d’Avis, els espais verds de la Granja Soldevila i el Centre Cívic de la Florida).