3.2 Equipaments

L’Escola Barcanova disposa d’unes instal·lacions preparades per a poder complir amb el nostre projecte educatiu. Aquestes instal·lacions són:

 • Menjador
 • Gimnàs
 • Sales polivalents
 • Biblioteca
 • Aules d´informàtica
 • Sala d’audiovisuals
 • Auditori
 • Camp de futbol
 • Pista esportiva
 • Hivernacles
 • Camps de conreus
 • Zona de bosc
 • Granja d’animals
 • Hípica amb 24 quadres
 • 3 pistes d´equitació

La finca té una superfície d’unes 4 HA dedicada a cultius extensius, cereals majoritàriament, una horta i grans zones enjardinades.

Per la pràctica de la jardineria, l’escola s’encarrega del manteniment en bones condicions de la finca i els jardins. L’escola disposa també de dos hivernacles per a la producció de planta, viver, i una ample zona destinada al compostatge de residus vegetals. Per les pràctiques del PFI de mosso de quadra, l’entitat disposa de la Hípica Can Taió en un edifici al costat de l’escola. Hi ha una pista rodona, pista de 20×40, pàdocs, guadarnés, aules, tallers, una àmplia zona de bosc, i tot el necessari per desenvolupar les pràctiques en les millors condicions possibles. Recentment hem incorporat una pista d’herba natural, amb unes dimensions de 60 m de longitud per 40 m d’amplada. Disposa de dues portes col·locades estratègicament per oferir la possibilitat de dos accessos diferents. Una de les portes té l’accés per la part interna de les instal·lacions, i l’altra dona la possibilitat d’una sortida directa a l’exterior del castell. És una pista amb múltiples funcions: Es pot col·locar un quadrilong com a pista de Doma Clàssica oficial, es pot utilitzar com a pista de Salt d’Obstacles, gràcies a la llargada es pot treballar l’enganxada amb carruatges fer classes d’equitació simultànies, activitats diverses, etc.