1. L’HORT ESCOLAR

  Després d’un temps sense funcionament, hem tornat a engegar el projecte de l’hort escolar. Tenim la certesa de que es tracta d’una activitat que complementa i millora la experiència d’aprenentatge del alumnes. Podem concebre l’hort com una eina educativa que pot ajudar a l’adquisició de competències en tots els àmbits de coneixement.

  Els alumnes de primer cicle disposen, per parelles, d’un espai per poder plantar i sembrar diferents espècies hortícoles i aromàtiques. Els alumnes de segon cicle treballen espais comuns on fan treballs de manteniment de tot tipus.  Això, a més del contacte directe amb la natura, aspecte que permet treballar les competències relacionades amb el medi natural i competències relacionades amb la jardineria,  també permet la interacció d’altres àmbits de la formació com les matemàtiques (calcular la quantitat de plantes que podem encabir en un espai determinat, quantificar el pes de les collites, etc.), les ciències socials, etc.  Tanmateix el seguiment de primera mà dels cicles de la natura (estacions, fases del creixement de les plantes, fases de la lluna) ajuda als alumnes a conèixer i reconèixer aquests cicles naturals.

  Pels alumnes del nou PFI de cuina també és una eina educativa molt important que els permet adquirir aquestes mateixes competències i, a més,  un aspecte molt important de la seva formació com és el coneixement de la procedència, varietats i èpoques òptimes per a cada producte.

  L’hort ajuda també a incorporar propostes i coneixements teòrics d’educació ambiental: el respecte a la natura i als sistemes naturals. El seguiment del cicle complet del compostatge de residus vegetals, des de la recollida de restes fins la utilització del compost com adob en les plantacions és una eina eficaç per al coneixement del cicle  de la matèria orgànica i la utilització de sistemes naturals de control de plagues fan del nostre un hort ecològic que promou aquest respecte per la natura.

  A més,  l’hort ajuda a revisar els hàbits alimentaris i motiva a incorporar a la dieta verdures i hortalisses; que són bastant més bones quan l’alumne les ha plantat, cuidat, collit i, en alguns casos, les ha transformat a la cuina.

  Amador Esmeralda